Umferðaröryggisáætlun Fljótsdalshéraðs gefin út

Gatnamót Tjarnarbrautar og Skógarlanda
Gatnamót Tjarnarbrautar og Skógarlanda

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað hefur gefið út umferðaröryggisáætlun fyrir árin 2017-2021.
Undanfarin ár hefur Samgöngustofa hvatt sveitarfélög til að gera áætlanir um umferðaröryggi. Fljótsdalshérað gerði samning við Samgöngustofu um að skuldbinda sig til að gera umferðaröryggisáætlun. Umhverfis- og framkvæmdanefnd Fljótsdalshéraðs samþykkti að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gera umferðaröryggisáætlun og óskaði hann eftir aðstoð VSÓ Ráðgjafar við verkið. Vinna við gerð áætlunarinnar fór fram á tímabilinu nóvember 2016 – júlí 2017. Þetta er í fyrsta skipti sem heildstæð umferðaröryggisáætlun er gerð fyrir sveitarfélagið. Áætlunina má sjá hér.

Markmið með gerð umferðaröryggisáætlunar er að auka vitund forráðamanna sveitarfélaga og almennings um umferðaröryggismál. Lagt er mat á núverandi stöðu umferðaröryggismála í sveitarfélaginu og lagðar fram tillögur til úrbóta. Verkefni eru mótuð úr þeim tillögum og þeim forgangsraðað. Lögð er áhersla á að rödd allra fái að heyrast og að hagsmunir allra vegfarendahópa séu teknir með.

Mikilvægur þáttur í þessari vinnu er myndun samráðshóps með helstu hagsmunaðilum. Í samráðshópnum voru fulltrúar frá grunnskólunum, leikskólunum, félagsmiðstöð, Vegagerðinni, Samgöngustofu, Lögreglunni á Egilsstöðum, ökukennari, fulltrúi hjólreiðafólks ásamt fulltrúum umhverfismála, skipulagsmála og þjónustumiðstöðar innan sveitarfélagsins og VSÓ Ráðgjöf sem starfaði með hópnum. Umræður á fundi samráðshóps lögðu grunn að gerð áætlunarinnar þar sem staðkunnugir þekkja best hættur í umhverfinu og tóku fulltrúar í samráðshópnum þátt í að móta stefnu og markmið áætlunarinnar. Einnig var auglýst eftir ábendingum frá íbúum á heimasíðu og í fréttabréfi Fljótsdalshéraðs. Áætlunin var að lokum kynnt fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd sveitarfélagsins og samþykkt til útgáfu.

Áætlað er að umferðaröryggisáætlunin verði endurnýjuð á fjögurra ára fresti. Fram að þeim tíma verði ábendingum sem berast sveitarfélaginu varðandi umferðaröryggi safnað saman og þær skoðaðar. Jafnframt verði unnið að þeim úrbótum sem lagðar eru fram í þessari umferðaröryggisáætlun. Tveimur árum eftir útgáfu umferðaröryggisáætlunarinnar er gert ráð fyrir að samráðshópur fundi þar sem farið er yfir verkefnastöðu og nýjar ábendingar.