Skólarnir sameinaðir á Hallormsstað

Á fundi bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs, 3. júní, var samþykkt tillaga fræðslunefndar um að grunn-, leik- og tónlistarskólinn á Hallormsstað verði sameinaðir í eina stofnun og  auglýst laus til umsóknar staða skólastjóra hins nýsameinaða skóla frá og með næsta skólaári.

Með nýjum leik- og grunnskólalögum, sem samþykkt voru fyrir um ári síðan, var opnaður sá möguleiki að sameina leik-, grunn- og tónlistarskóla með þessum hætti og gert ráð fyrir að sá sem valinn væri til að stjórna slíkum sameinuðum skóla skyldi hafa leyfisbréf á leik- og/eða grunnskólastigi. Með þessu er verið að styrkja stöðu lítilla skóla víðs vegar á landsbyggðinni, þar sem hver eining um sig kann að verða svo lítil, að erfitt sé að finna fyrir því fagleg- og/eða fjárhagsleg rök að halda starfseminni gangandi, en sameinaðar geta þær staðið mun styrkari stoðum. Talsverð fækkun nemenda blasir við á Hallormsstað, en í leik- og grunnskóla voru mest um 67 nemendur í vetur, en verða að óbreyttu um 50 á næsta skólaári. Mikið og gott samstarf hefur verið á milli skólastofnananna og því allar forsendur fyrir hendi til að sameining þeirra geti styrkt og eflt gott starf sem þegar er unnið þar.