Fljótsdalshérað í tölum

Fljótsdalshérað á íslandskorti

 • Flatarmál Fljótsdalshéraðs: 8.884 km2
 • Fjöldi íbúa Fljótsdalshéraðs 1. jan. 2018: 3.547
 • Fjöldi íbúa á Egilsstöðum og í Fellabæ 1. jan.  2018: 2.859

 • Rekstrartekjur Fljótsdalshéraðs, samstæða 2017: 4,3 milljarðar
 • Kynjaskipting í ráðum og nefndum Fljótsdalshéraðs 2018: 26 konur, 27 karlar
 • Stöðugildi hjá Fljótsdalshéraði 1. desember 2017: 255

 • Héraðsvegir á Fljótsdalshéraði eru u.þ.b.: 154 km
 • Tengivegir á Fljótsdalshéraði eru u.þ.b: 198 km
 • Stofnvegir á Fljótsdalshéraði eru u.þ.b: 286 km
 • Landsvegir á Fljótsdalshéraði eru u.þ.b: 328 km

 • Fjöldi grunnskóla: 3  
 • Fjöldi nemenda í grunnskólum Fljótsdalshéraðs haustið 2018: 496
 • Fjöldi leikskóla: 2 í þéttbýlinu og 1 í dreifbýlinu (Samrekinn með Brúarásskóla). 
 • Fjöldi nemenda í leikskólum Fljótsdalshéraðs haustið 2018: 252
 • Fjöldi tónlistarskóla: 3
 • Grænfánaskólar 2018: Brúarásskóli og leikskólinn Hádegishöfði.

 • Snæfell: 1.833 m hátt
 • Mesta mælt dýpi Lagarfljóts: 112 m