Persónuvernd

 Persónuverndarfulltrúi sveitarfélagsins er Aron Thorarensen. Hlutverk hans er að hafa eftirlit að farið sé að persónuverndarlögum í starfsemi sveitarfélagsins, veita starfsmönnum sveitarfélagsins ráðgjöf um vinnslu persónuupplýsinga og vera tengiliður við Persónuvernd og þá einstaklinga sem sveitarfélagið vinnur persónuupplýsingar um.

Netfang persónuverndarfulltrúans er personuvernd@fljotsdalsherad.is

pdf merki Persónuverndarstefna Fljótsdalshéraðs

Síðast uppfært 03. febrúar 2020