Eyðublöð, umsóknir og tilkynningar

Þær umsóknir sem merktar eru ÍBÚAGÁTT er hægt að fylla út og senda rafrænt á íbúagátt Fljótsdalshéraðs.  Aðrar umsóknir þarf að prenta eða senda sem viðhengi, í tölvupósti, eftir að þær hafa verið fylltar út.

húsnæði og búseta

pdf merki Ábyrgðaryfirlýsing meistara
pdf merki Beiðni um úttekt á húsnæði
pdf merki  Beiðni um loka- eða stöðuúttekt
tengill á síðuFlutningstilkynning innanlands rafrænt (Þjóðskrá Íslands)

tengill á síðuFyrirspurn til skipulags- og byggingarfulltrúa ÍBÚAGÁTT
pdf merki Umsókn um lækkun fasteignaskatts
tengill á síðuUmsókn um byggingarleyfi ÍBÚAGÁTT
pdf merki Umsókn um byggingarleyfi       Skil á gögnum vegna umsóknar
pdf merki Umsókn um byggingarleyfi - breytingar
tengill á síðuGraftrarleyfi utan lóðar ÍBÚAGÁTT
pdf merki Umsókn um byggingarlóð
pdf merki Yfirlýsing um byggingarstjóraskipti
pdf merki Yfirlýsing um meistaraskipti
pdf merki Ábyrgðaryfirlýsing byggingarstjóra
pdf merki Umsókn um stöðuleyfi
pdf merki Yfirlýsing um stillingu og prófun loftræsikerfa
pdf merki Yfirlýsing um stillingu hitakerfis
pdf merki Yfirlýsing um ábyrgðarsvið hönnuða
pdf merki Yfirlýsing um fullbúið og prófað brunaviðvörunarkerfi
pdf merki Yfirlýsing um verklok á raforkuvirki
pdf merki Yfirlýsing um fullbúið vatnsúðakerfi
pdf merki Yfirlýsing um þéttileika og virkni loft-, gas-, olíu-, gufu-, eða þrýstilagna

 

Atvinnumálasjóður

pdf merki Fjárafl. Umsókn, hlutafjárframlag, stofnfjárframlag
pdf merki Fjárafl. Umsókn - lán
pdf merki Fjárafl. Umsókn um styrk

Skólar, menntamál

pdf merki Umsókn og reglur um námsjöfnun framhaldsskólanema á Fljótsdalshéraði
pdf merki Umsókn í Endurmenntunarsjóð Fljótsdalshéraðs
pdf merki Umsókn um endurgreiðslu v. rútuferða nem. í Verkmenntaskóla Austurlands með lögheimili á Fljótsdalshéraði
pdf merki Umsókn um námsvist í grunnskólum Fljótsdalshéraðs
pdf merki Umsókn um leyfi til daggæslu barna í heimahúsi
tengill á síðuUmsókn um námsvist utan lögheimilissveitarfélags ÍBÚAGÁTT
tengill á síðuUmsókn um skólavist utan skólahverfis ÍBÚAGÁTT
tengill á síðuUmsóknir  um skólavist, mötuneyti og heilsdagsvistun ÍBÚAGÁTT
tengill á síðu Umsókn um leikskólavist ÍBÚAGÁTT
pdf merki Umsókn um tímabundna leikskóladvöl utan lögheimilissveitarfélags
pdf merki Umsókn vegna forgangsgjalda í leikskóla

Íþróttir og tómstundir

pdf merki Umsókn um styrk til íþrótta- og tómstundastarfs

tengill á síðu Greinargerð um starfsemi félags

Menning og listir

pdf merki Umsókn um verkefnastyrk eða styrk til almennrar listastarfsemi

Félagsþjónusta

pdf merki Umsókn um dægradvöl aldraðra
pdf merki Umsókn um ferðaþjónustu fatlaðra
pdf merki Umsókn um félagslega heimaþjónustu
pdf merki Umsókn um félagslega íbúð PDF EÐA ÍBÚAGÁTT
pdf merki Umsókn um garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja sumarið 2018
pdf merki Umsókn um kaup/leigu á félagslegri íbúð
pdf merki Uppsögn leigu á íbúð
pdf merki Umsókn um fjárhagsaðstoð

pdf merki Umsókn um húsnæði og/eða aðstoð á heimili
pdf merki Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning 
pdf merki Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning fyrir 15 - 17 ára barn
pdf merki Áætlun í fjármálum í tengslum við sérstakar húsaleigubætur XLS
pdf merki Umsókn um heimsendan mat
pdf merki Umsókn um liðveislu
pdf merki Umsókn um dagþjónustu og aðstoð vegna atvinnu fyrir fatlað fólk hjá félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs
pdf merki Umsókn um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks
pdf merki Umsókn um skammtímavistun hjá félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs
pdf merki Umsókn um stuðningsfjölskyldu hjá félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs
pdf merki Umsókn um PMT úrræði félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs

Gæludýr

pdf merki Umsókn um leyfi til hundahalds
pdf merki Umsókn um leyfi til kattahalds
pdf merki Tilkynning um afskráningu dýrs

Atvinna

pdf merki Starfsumsókn hjá Fljótsdalshéraði
tengill á síðu Sumarvinna hjá Fljótsdalshéraði
pdf merki Starfsumsókn flokkstjóra í Vinnuskóla Fljótsdalshéraðs
tengill á síðustarfsumsókn í vinnuskóla ÍBÚAGÁTT