Ungmennaráð

Ungmennaráð er skipað samkvæmt fyrirmælum 2. mgr. 11. gr. æskulýðslaga nr. 80/2008. Ráðið er bæjarstjórn, bæjarráði og fastanefndum sveitarfélagsins til ráðgjafar um málefni sem varða ungmenni í sveitarfélaginu. Einnig skipuleggur ráðið viðburði til að hvetja til aukinnar lýðræðislegrar þátttöku ungmenna og til að stuðla að aukinni velferð ungmenna.

Ráðið skipa 10 fulltrúar og jafnmargir til vara. 5 fulltrúar og jafnmargir til vara eru kjörnir með almennum kosningum úr hópi nemenda í 9. og 10. bekkjum grunnskóla sveitarfélagsins, 3 fulltrúar og jafnmargir til vara eru kjörnir með almennum kosningum úr hópi nemenda framhaldsskóla innan sveitarfélagsins og 2 fulltrúar og jafnmargir til vara eru tilnefndir af félagasamtökum annars vegar og af húsráði ungmennahússins hins vegar. Ráðið kýs sér úr sínum röðum formann og varaformann.

Formaður ungmennaráðs stýrir fundum þess og hefur starfsmaður ráðsins samráð við formann um boðun funda og dagskrá þeirra. Ungmennaráð fundar að jafnaði einu sinni í mánuði, utan sumar- og jólaleyfa.

pdf merki Samþykkt fyrir ungmennaráð

pdf merki Launakjör bæjarfulltrúa og nefndafólks

Nafn Staða Netfang

Ungmennaráð - aðalmenn

Ungmennaráð - starfsmaður