Skipurit stjórnsýslunnar

Stjórnsýsla sveitarfélagsins var endurskipulögð við sameiningu sveitarfélaga árið 2004 með það að markmiði að ná fram meiri skilvirkni í einstökum málaflokkum.  Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á henni síðan en hún einkennist nú af svo kölluðu flötu skipulagi þar sem undir bæjarstjóra vinna deildastjórar sem hver um sig sinnir ákveðnum málaflokkum með viðkomandi fagnefnd.

Skipurit stjórnsýslu